Tax AlertyKonto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

07/08/2023

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów organizacje takie jak spółki, fundacje lub stowarzyszenia mogą korzystać z usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy.

Posługując się kontem w e-Urzędzie Skarbowym organizacja może m.in.:

  • wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US,
  • złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • składać pisma do Krajowej Administracji Skarbowej,
  • bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
  • złożyć zawiadomienie ZAW-NR,
  • przeglądać swoje dane rejestracyjne,
  • korzystać z innych funkcjonalności, które będą udostępniane w serwisie.

Z pełną treścią informacji oraz filmem instruktażowym można zapoznać się pod tym linkiem.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.