Tax AlertyTax Alert nr 69/2020

10/11/2020

Obowiązująca od 1 października 2020 r. nowa wersja JPK_VAT jest połączeniem jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją VAT i składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. W związku z tym, korekta nowego JPK_VAT będzie mogła dotyczyć części ewidencyjnej, części deklaratoryjnej lub obydwu naraz.  

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (kks), część ewidencyjna jest księgą, co oznacza, że w przypadku błędów w tej części istnieje ryzyko zastosowania sankcji z art. 61a kks. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

W związku z tym, korygując część ewidencyjną nowego jednolitego pliku kontrolnego, oprócz samej korekty należy również złożyć czynny żal w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Pragniemy również zwrócić uwagę, że w przypadkach zakupów, które są rozliczane na zasadzie odwrotnego obciążenia, mogą zaistnieć sytuacje, w których oznaczając dokumenty należy podać oznaczenie dotyczące sprzedaży. 

Przykładowo, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od podmiotu powiązanego, w ewidencji sprzedaży należy podać oznaczenie „TP”.