Tax AlertyTax Alert nr 57/2017

24/05/2017

23 maja b.r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z proponowanymi zmianami podatnicy mają być zobowiązani do przekazywania codziennie organom podatkowym plików JPK dot. wyciągów bankowych.

W przypadku, gdy podatnik posiada rachunek w banku mającym siedzibę lub oddział w Polsce, obowiązek ten będzie wykonywany przez bank podatnika.

Jeżeli podatnik posiada rachunek w banku niemającym siedziby lub oddziału w Polsce, obowiązek ten będzie spoczywał bezpośrednio na podatniku. Oznacza to, iż podatnik będzie zobowiązany codziennie przygotować i wysłać do organów podatkowych plik JPK dot. wyciągów bankowych.

Obowiązek przekazywania powyższych danych nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców.

Proponowane zmiany mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Obecnie projekt nowelizacji został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.