Tax AlertyTax Alert nr 54/2016

08/04/2016

W dniu 26 lutego 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną dotyczącą braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazywania klientom w celach promocyjnych kartonów zawierających pełnowartościowe produkty (1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK).

Sprawa dotyczyła Spółki działającej w sektorze spożywczym zajmującej się produkcją i sprzedażą m.in. różnorodnych wyrobów piekarskich. W związku z wdrożeniem strategii marketingowej Spółka planuje wysyłać do klientów próbki towarów, mające na celu promowanie marki i wzrost sprzedaży. Nieodpłatne próbki miałyby postać kartonów zawierających od 5 do 20 sztuk tych samych, bądź różnego rodzaju, mrożonych produktów piekarskich.

Zdaniem Spółki przekazane towary nie mają wartości użytkowej oraz nie mają na celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy. Wobec czego zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT spełniają one definicję próbki i nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Minister Finansów poparł stanowisko Spółki. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż przekazanie kartonu pełnowartościowych produktów w celu użycia i pokazania pełnowartościowego produktu w trakcie kampanii promocyjnej spełnia definicję próbki i w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.