Tax AlertyTax Alert nr 98/2019

04/11/2019

Zgodnie z nową matrycą stawek podatkowych, która zacznie obowiązywać od kwietnia 2020 r., na potrzeby podatku VAT towary będą klasyfikowane za pomocą kodów CN, a usługi za pomocą PKWiU w wersji 2015. Jednocześnie, zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. stosowanie dla celów podatku VAT PKWiU w wersji z 2008 r. ma być przedłużone do 31 marca 2020 r.

W związku z powyższym, pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, według jakich klasyfikacji określane będą towary objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wątpliwości te rozwiało Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej poinformowało, że do końca marca 2020 r. towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 będą identyfikowane według PKWiU 2008, natomiast po tej dacie będą stosowane nowe zasady identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Oznacza to, że w zakresie usług stosowana będzie PKWiU 2015, natomiast w zakresie towarów kody CN.

Zgodnie z zapowiedzią MF, przepisy ustawy o VAT zostaną odpowiednio znowelizowane w tym zakresie.