Tax AlertyTax Alert nr 238/2015

21/12/2015

W dniu 28 października 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (nr IPPP3/4512-590/15-6/JF) dotyczącą zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostawy sprzętu komputerowego.

Wniosek o interpretację złożył podatnik, którego działalność polega na dostawie sprzętu komputerowego, w tym m.in. notebooków wymienionych w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Spółka realizuje dostawy w oparciu o umowy globalne. Umowy tej jednak nie zawierają konkretnej specyfikacji, ilości, ceny dostawy sprzętu komputerowego oraz wyznaczonego terminu realizacji. Zamówienia i realizacja dostaw dokonywana jest przez portal internetowy, który daje klientowi możliwość indywidualnej konfiguracji sprzętu. Gotowy sprzęt Spółka dostarcza w całości kupującemu.

Wobec powyższego Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała m.in. co w powyższej sytuacji jest jednolitą transakcją gospodarczą, w oparciu o którą ustala się czy do danej dostawy ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że realizacja umowy ramowej, która nie zawiera konkretnych zobowiązań finansowych, nie może być uznana za jednolitą transakcję gospodarczą.

Stwierdził natomiast, że: „W przedmiotowym przypadku za jednolitą gospodarczo transakcję należy natomiast uznać poszczególne zamówienia składane w jej ramach poprzez portal internetowy, bowiem każde z nich stanowi odrębną umowę, na podstawie której dochodzi do dostawy towarów. Zatem, w sytuacji gdy wartość pojedynczego zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przekroczy 20 000 zł netto – rozliczenie dostawy w ramach tego zamówienia nastąpi na zasadzie odwróconego obciążenia.”