Tax AlertyTax Alert nr 119/2015

29/06/2015

6 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn. IPTPB3/4510-74/15-2/KC) w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie demontażu, relokacji i montażu urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Spółka prowadzi swoje prace m.in. w krajach nienależących do Unii Europejskiej. W związku z realizowanymi zagranicznymi kontraktami spółka będzie ponosiła różnego rodzaju wydatki, takie jak koszt wynajmu maszyn i urządzeń, koszt zakupu paliwa, posiłków profilaktycznych, koszty noclegów, przejazdów, zakupu części zamiennych do urządzeń i innych materiałów, itp. Wydatki te będą ponoszone w celu uzyskania przychodu.

Na dokumentach zakupowych uzyskiwanych przez wnioskodawcę wyszczególniona jest kwota netto materiału/usługi oraz kwota podatku o podobnym charakterze do podatku od wartości dodanej. Po zapłaceniu ww. należności, spółka planuje występować o zwrot podatku o podobnym charakterze do podatku od wartości dodanej.

Pytanie spółki dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego za granicą podatku podobnego do podatku od wartości dodanej do kosztów uzyskania przychodu, a po jego odzyskaniu – do przychodów podatkowych.

Minister Finansów uznał, że zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT nie dotyczy podatku podobnego do podatku od wartości dodanej. Ponadto, z chwilą otrzymania zwrotu tego podatku, który uprzednio został zaliczony do kosztów podatkowych, będzie on stanowić dla wnioskodawcy przychód podatkowy.