Tax AlertyTax Alert nr 85/2017

29/09/2017

W dniu 28 września 2017 r. opublikowano projekt nowelizacji ustawy podatku od towarów i usług oraz innych ustaw.

Głównym założeniem powyższej nowelizacji jest utworzenie ogólnodostępnego wykazu podatników VAT czynnych zawierającego m.in. nazwy, adresy, nr VAT, daty zarejestrowania i wyrejestrowania z VAT oraz numery rachunków bankowych zgłoszonych przez podatnika jako wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Powyższy wykaz ma służyć podatnikom do dokładniejszej weryfikacji swoich kontrahentów.

Ponadto, nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym płatności powyżej 15 000 zł dokonane na rzecz podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu w podatku PIT i CIT. Oznacza to, że przed dokonaniem płatności zalecane będzie zweryfikowanie czy rachunek na który ma być dokonana płatność został wykazany przez kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych.

Proponowane regulacje mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt nowelizacji został obecnie skierowany do konsultacji publicznych.