Tax AlertyTax Alert nr 38/2020

21/05/2020

W opublikowanym na portalu Rządowego Centrum Legislacji projekcie rozporządzenia znajduje się przedłużenie terminów pozwalających na prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji odłożenie w czasie konieczności wymiany tych kas na kasy on-line.

Zgodnie z treścią projektu, termin na wdrożenie kas on-line dla pierwszej grupy podatników został przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Pierwsza grupa podatników obejmuje podmioty:

  • świadczące usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujące sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast do dnia 30 czerwca 2021 r. został przedłużony termin na wdrożenie kas on-line dla drugiej grupy podatników świadczących usługi:

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z przesunięciem terminów na prowadzenie ewidencji przy użyciu kas starego typu, w projekcie rozporządzenia przedłużono również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi za zakup kas on-line, tj.

  • na dzień 1 stycznia 2021r. dla pierwszej grupy podatników,
  • na dzień 1 lipca 2021 r. dla drugiej grupy podatników.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo pod tym adresem.