Tax AlertyTax Alert nr 172/2015

11/09/2015

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPB-1-1/4511-228/15/ZK) w sprawie m. in. możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości środków trwałych do wysokości 0%.

Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki jawnej. W związku z tym, że w takim przypadku spółka komandytowa musi przyjąć tę samą wartość początkową środków trwałych oraz metody i stawki ich amortyzacji, jakie przyjęła i stosowała spółka jawna, pojawiła się wątpliwość, czy po przekształceniu spółka będzie mogła obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych – tych przejętych po spółce jawnej, jak i całkiem nowych.

Zdaniem spółki, będzie ona miała możliwość, by obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, zarówno tych przejętych po spółce jak i całkiem nowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Stwierdził, że stawki amortyzacyjne mogą być obniżone nawet do poziomu 0%. Organ w uzasadnieniu zaznaczył jednak, że moment, od którego spółka będzie mogła obniżyć stawkę amortyzacji będzie różny. W przypadku środków ze spółki przekształconej, obniżka będzie możliwa dopiero w pierwszym miesiącu roku podatkowego następującego po roku, w którym doszło do przekształcenia. Natomiast w przypadku środków trwałych nabytych przez spółkę komandytową, stawka może zostać obniżona już w momencie dokonywania pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego.