Tax AlertyTax alert nr 7/2020

23/01/2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Wynika z niego, że z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat 10 milionów euro.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że stosowanie kas ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.

Przedstawiony projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Kasy te stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Zgodnie z przedstawionym projektem sprzedawca będzie miał obowiązek zapewnienia połączenia kasy z drukarką. Podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych. Proces fiskalizacji ma odbywać się automatycznie.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323808/katalog/12623107#12623107