Tax AlertyTax Alert nr 229/2015

07/12/2015

W dniu 3 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dot. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie i rozliczenie opcji walutowych.

Zgodnie z wydaną interpretacją „W przypadkach (…) kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą należy uznać, iż nabycie to służyło „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających się z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.”

Powyższa interpretacja stanowi istotną zmianę stanowiska fiskusa, który dotychczas z reguły odmawiał uznawania powyższych wydatków za koszty uzyskania przychodów.