Tax AlertyTax Alert nr 45/2018

24/04/2018

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się wyjaśnienia dotyczące ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Publikacja zawiera broszury, w których MF opisuje m. in. zakres czasowy i przedmiotowo-podmiotowy stosowania art. 15e ustawy o CIT, sposób ustalania łącznej wysokości kosztów  usług i praw podlegających limitowaniu, obliczania limitu wysokości „kwalifikowanych” usług i praw oraz pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów a także wymienia kategorie usług i praw objętych oraz nieobjętych treścią art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Co istotne, MF przedstawił odmienny sposób rozumienia kosztów „bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi” (niepodlegających limitowi), niż przedstawiony w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o której informowaliśmy w Tax Alert nr 31. MF stwierdził, że „przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – w przeciwieństwie do art. 15 ust. 4 i nast. – nie odnosi się do sposobu związania kosztu z przychodami, lecz do sposobu związania kosztu z wytworzeniem lub nabyciem/wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi. (…) Z tego względu należy uznać, iż koszt o którym mowa w omawianym przepisie to koszt usługi lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze”.

Należy jednak mieć na uwadze, iż opisana publikacja nie stanowi interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych i w związku z tym nie daje podatnikom formalnej ochrony.

Publikację można znaleźć pod tym linkiem.