Tax AlertyTax Alert nr 56/2018

21/05/2018

W dniu 30 listopada 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.233.2017.2) dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niesprzedanych towarów, przekazywanych na cele charytatywne w ramach tzw. działań CSR.

Wnioskodawca jest komandytariuszem Spółki zajmującej się sprzedażą detaliczną m.in. żywności, artykułów gospodarstwa domowego i narzędzi, prowadzoną za pośrednictwem sieci sklepów rozlokowanych na obszarze całego kraju. Spółka nie może uniknąć sytuacji, w której część towarów musi zostać wycofana ze sklepu z powodu ich niesprzedania, dlatego planuje nieodpłatnie przeznaczać takie towary bezpośrednio osobom potrzebującym lub instytucjom działalności dobroczynnej. Przekazywanie towarów miałoby odbywać się doraźnie, na poziomie lokalnym i byłoby prowadzone przez poszczególne sklepy lub magazyny. Takie działania Spółka podejmowałaby w ramach tzw. Corporate Social Responsibility (CSR) mającego za cel głównie budowę pozytywnego wizerunku Spółki i wzrostu popularności marki wśród społeczności lokalnych.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie towarów, które nie zostaną sprzedane, a które Spółka następnie przekaże nieodpłatnie na cele dobroczynne w ramach działań CSR. Jednocześnie Dyrektor KIS podkreślił, że takie wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o CIT.