Tax AlertyTax Alert nr 12/2018

02/03/2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2018 roku. Nowelizacji ma zostać poddany m.in. art. 113 ustawy o VAT, regulujący kwestie związane ze zwolnieniem podmiotowym z tego podatku.

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu podatników do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego o podatników dokonujących sprzedaży przez internet komputerów i innych sprzętów elektronicznych, a także podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

Doprecyzowano też przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania, a planowany czas wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2018 roku.