Tax AlertyTax Alert na 31/2017

17/03/2017

W dniu 9 marca 2017 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1854/14) dotyczące braku możliwości korekty pustych faktur po odliczeniu wynikającego z nich podatku VAT przez kontrahentów.

Sprawa dotyczyła spółki, która pośredniczyła w transakcjach sprzedaży sprzętu elektronicznego. Organy skarbowe uznały, że wystawione przez Spółkę faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji i Spółka brała udział w tzw. „karuzeli podatkowej”. Powołując się na art. 108 ustawy o VAT, fiskus kazał Spółce uiścić podatek wynikający z pustych faktur, mimo tego, że Spółka skorygowała faktury.

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, który zgodził się z organami podatkowymi. Sąd podkreślił, że możliwość dokonania korekt istnieje tylko w przypadku, jeżeli zostało wyeliminowane ryzyko odliczenia podatku naliczonego przez odbiorców. W omawianej sprawie nie dość, że ryzyko to nie zostało wyeliminowane, to odbiorcy już zdążyli odliczyć VAT z faktur wystawionych przez Spółkę. Na poparcie swojej tezy WSA przytoczył orzeczenia TSUE z 19 września 2000 r. w sprawie C-454/98, z 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-642/11 oraz z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-138/12. Wspomniane orzeczenia potwierdzają stanowisko, że możliwość dokonania korekty pustych faktur następuje jedynie w przypadku, gdy zostało wyeliminowane ryzyko odliczenia VAT przez odbiorców.

Z tym stanowiskiem zgodził się NSA, który podkreślił, że korekty powinny być dokonane odpowiednio wcześnie w celu skutecznego wyeliminowania opisywanego ryzyka. Z uwagi na fakt, że kontrahenci Spółki odliczyli podatek wynikający z wystawionych przez nią faktur i nie chcieli uwzględnić ich korekt, Spółce nie przysługiwało prawo do skorygowania faktur.