Tax AlertyTax Alert nr 27/2017

09/03/2017

W dniu 17 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 3712/14) dotyczące opodatkowania PIT świadczenia wypłaconego z związku z odwołaniem z funkcji członka zarządu.

Sprawa dotyczyła członka zarządu spółki, pełniącego swoją funkcję na podstawie powołania oraz zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, któremu sąd przyznał karę umowną od dotychczasowego pracodawcy. Wypłacając zasądzoną kwotę, były pracodawca pomniejszył ją o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, traktując jako przychód ze stosunku pracy. Zdaniem skarżącego, zaliczka została niezasadnie pobrana – wypłacone odszkodowanie miało charakter umowny, a ponadto wypłacona należność nie miała związku z łączącą strony umową o pracę. Zdaniem skarżącego, świadczenie należało zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, a ponadto kwota ta podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który uznał, iż przedmiotowe świadczenie należy zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż zostało wypłacone w związku z pozbawieniem skarżącego pełnienia funkcji członka zarządu. Zdaniem NSA, skoro miało ono charakter kary umownej, to nie jest objęte wspomnianym zwolnieniem podatkowym, które dotyczy wyłącznie odszkodowań.