Tax AlertyTax Alert nr 19/2017

23/02/2017

W dniu 21 lutego 2017 r. NSA wydał precedensowe orzeczenia (sygn. I FSK 1200/15 oraz
I FSK 1201/15), dotyczące odliczenia VAT od samochodów.

Sprawa dotyczyła spółki, zatrudniającej przedstawicieli handlowych. Przedstawiciele handlowi spółki zaczynają i kończą dzień pracy w mieszkaniu, oddalonym o około 30 km od lokalu wynajmowanego przez tą spółkę (obsługując część województwa, w której położonej jest mieszkanie, a nie lokal spółki), bądź w mieszkaniu położonym w innym województwie, niż siedziba spółki. Pracownicy posiadają do dyspozycji samochody służbowe, które w tych okolicznościach parkują pod mieszkaniem prywatnym. Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów oraz stosuje inne procedury, wykluczające korzystanie z samochodów do celów innych niż działalność gospodarcza. Spółka zwróciła się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy ma prawo odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z tymi samochodami.

Organy podatkowe uznały, że spółka nie może odliczyć 100% VAT. Uznały, że w przedstawionym stanie faktycznym nie można wyeliminować prywatnego użytku pojazdów, bowiem wprowadzone przez spółkę zasady nie mogą obiektywnie wykluczyć prywatnego użytku tych pojazdów. W szczególności przesądza o tym parkowanie samochodów pod mieszkaniem pracownika.

Rację Spółce przyznał zarówno WSA, jak i NSA. Orzekły, że parkowanie samochodu poza siedzibą spółki nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, o ile podatnik zapewnia mechanizmy obiektywnie wykluczające ich wykorzystanie do celów prywatnych.

W ustnym uzasadnieniu orzeczenia NSA dodał, iż o takim rozstrzygnięciu sprawy zadecydowały jej specyficzne okoliczności (tzn. charakter pracy i odległość od miejsca jej wykonywania).

Zapoznanie się z pełną argumentacją stron będzie możliwe po sporządzeniu przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku.