Tax AlertyTax Alert nr 107/2019

05/12/2019

W wyroku z 13 listopada 2019 roku, sygn. akt I FSK 1363/17 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma możliwości zarejestrowania spółki, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym jako adres siedziby wskazano wirtualne biuro. 

 W sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił spółce rejestracji jako podatnik VAT i podatnik VAT-UE. Podczas postępowania weryfikacyjnego przeprowadzanego podczas rejestracji, stwierdził że pod adresem wskazanym w zgłoszeniu rejestracyjnym jako siedziba, nie ma możliwości wykonywania czynności będących w przedmiocie działalności spółki. Spółka złożyła skargę do sądu administracyjnego na decyzję organu, argumentując że w zgłoszeniu wskazała adres biura wirtualnego. Działania spółki są prowadzone w innym miejscu, ale w jej ocenie nie przesądza to o fikcyjności wskazanego adresu siedziby. Organy podatkowe nie mają natomiast prawa do decydowania o wyborze miejsca siedziby spółki.

WSA w Krakowie oddalił skargę w spółki, wskazując że jako adres siedziby w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT należy rozumieć miejsce, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i w którym zapadają istotne decyzje zarządcze.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd WSA w Krakowie i stwierdził, że adres biura wirtualnego nie może być uznany za adres siedziby spółki na potrzeby rejestracji VAT. W efekcie, oddalił skargę kasacyjną spółki. Wyrok nie posiada jeszcze pisemnego uzasadnienia.