Tax AlertyTax Alert nr 121/2015

01/07/2015

30 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi 7 sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne w zakresie opodatkowania VAT przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za udziały nabyte przez spółkę (sygn. akt I FSK 1014/14).

Sprawa dotyczy spółki, która zamierzała wypłacić wynagrodzenie w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości za nabycie swoich udziałów w celu ich umorzenia. Spółka zapytała Ministra Finansów, czy planowana operacja jest opodatkowana VAT. W wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał, że opisane przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowi dostawę towarów, która jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Po uchyleniu interpretacji Ministra Finansów przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok z dnia 5 marca 2014 r. sygn. akt III SA/Gl 1550/13), sprawa trafiła do NSA, który zdecydował, że omawiane zagadnienie będzie poddane uchwale.

Nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie postanowienia NSA kierującego zagadnienie do rozstrzygnięcia.