Tax AlertyTax Alert nr 195/2015

14/10/2015

13 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów zagadnienie prawne (sygn. akt II FSK 3069/13) odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii i nagród pracowniczych wypłacanych z zysku netto.

Zagadnienie to było już raz rozstrzygnięte przez NSA w uchwale z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15, który stwierdził, że powyższe wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (informowaliśmy o tej uchwale w Tax Alert nr 115/2015).

Nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie pytania Sądu.