Tax AlertyTax Alert nr 237/2015

18/12/2015

10 grudnia 2015 r. NSA wydal wyrok (sygn. akt I FSK 1511/14) dot. prawa do obniżenia obrotu
i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru.

Sprawa dotyczyła podmiotu, który zajmował się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. W ramach dobrych praktyk kupieckich, przyjmował od klientów zwroty i reklamacje towarów. Mając na uwadze powyższe, Spółka zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym wnosiła o potwierdzenie, że w sytuacji w której towar został zwrócony przez nabywcę a Spółka zwróciła pieniądze za towar na kartę płatniczą klienta, Spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i stwierdził, że zgodnie z rozporządzeniem o kasach rejestrujących zwrot lub reklamacja musi być udokumentowana protokołem zwrotu podpisanym zarówno przez sprzedawcę, jak i klienta. Dopiero taki dokument daje prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT.

Podatnik złożył skargę do WSA w Krakowie, który uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu WSA wskazał, że powyższą regulację należy interpretować w kontekście jej celu, jakim jest zminimalizowanie ryzyka nadużyć po stronie sprzedawcy. W sytuacji natomiast, gdy zwrot pieniędzy następuje na kartę płatniczą, w wyniku czego istnieje sposób na zweryfikowanie danych osób, który faktycznie towar zwróciły, ryzyko nadużyć jest nieznaczne.

W wyniku skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który podtrzymał wyrok WSA.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku.