Tax AlertyTax Alert nr 119/2018

26/09/2018

W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej znaczące zmiany w podatkach dochodowych. O trwających pracach nad projektem informowaliśmy już w Tax Alert nr 101 oraz 102.

Projekt wprowadza szereg zmian, a do najważniejszych z nich należą m.in.:

  • nowe zasady rozliczania wydatków dotyczących samochodów firmowych,
  • nowe zasady poboru podatku u źródła,
  • opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax),
  • opodatkowanie stawką 5% dochodów z własności intelektualnej w ramach tzw. Intellectual Property Box (IP BOX),
  • implementacja dyrektywy unijnej w zakresie obowiązku ujawniania informacji o schematach podatkowych (MDR),
  • uregulowanie zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych.

Projekt został już skierowany do Sejmu, gdzie będą trwały nad nim dalsze prace. Wejście w życie większości przepisów projektowanej ustawy przypadnie na dzień 1 stycznia 2019 r.