Tax AlertyTax Alert nr 193/2015

12/10/2015

Na podpis Prezydenta oczekują przepisy dotyczące wspierania innowacyjności, zawierające także nowe zasady rozliczeń podatkowych dla podmiotów podejmujących działania z zakresu badań i rozwoju.

Począwszy od 2016 r., z ustawy o CIT znikną dotychczasowe przepisy dotyczące tzw. ulgi (odpisu) na nowe technologie. W zamian, podmioty prowadzące określoną działalność innowacyjną, będą mogły odliczyć ustaloną kwotę kosztów kwalifikowanych dotyczących tej działalności. Kwota ta będzie wynosić od 10% do 30% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju kosztu i wielkości przedsiębiorcy. Chcąc skorzystać z odliczenia, w prowadzonej ewidencji rachunkowej podatnik będzie musiał wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

W przypadku podmiotów, które przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2016 r. nabyły prawo do ulgi na nowe technologie na dotychczasowych zasadach, zachowują one prawo do ulgi na podstawie obowiązujących do końca tego roku przepisów.