Tax AlertyTax Alert nr 156/2018

20/12/2018

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się termin składania przez płatników informacji o dochodach pracowniczych.

Informacje dotyczące dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w 2018 r. należy przesłać do urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej (niezależnie od liczby pracowników płatnika). Bez zmian pozostaną natomiast zasady przesyłania tych informacji podatnikom – należy je przesłać elektronicznie lub papierowo w terminie do 28 lutego 2019 r.

Pamiętać należy także, że w PIT-11 znajdą się również informacje o przychodach z innych źródeł, jakie dotychczas przekazywano w PIT-8C. Formularze PIT-8C będą informować wyłącznie o dochodach kapitałowych.