Tax AlertyTax Alert nr 72/2017

03/08/2017

1 sierpnia 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmodyfikowany projekt wprowadzający mechanizm split payment.

Mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności – wartość netto za sprzedany towar lub usługę wpływać będzie bezpośrednio na konto sprzedawcy, natomiast wartość podatku VAT na oddzielne, utworzone specjalnie do tego celu konto bankowe, z którego następnie będą regulowane zobowiązania podatkowe podatnika. Będzie on stosowany nieobowiązkowo.

Wprowadzone zmiany przede wszystkim zakładają wejście w życie przepisów od 1 kwietnia 2018 r., a nie, jak planowano poprzednio, z początkiem przyszłego roku.

Kolejną zmianą jest skrócenie terminu na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – z 90 do 60 dni. Na plus dla podatników jest również wykreślenie zakazu uwolnienia środków w trakcie trwania kontroli ze strony.

Poniżej prezentujemy pozostałe najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu:

  • możliwość utworzenia jednego rachunku VAT dla wszystkich kont posiadanych przez podatnika w danym banku;
  • możliwość zapłaty VAT ze środków zgromadzonych na koncie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych oraz w ramach faktoringu;
  • rozszerzenie mechanizmu split payment na instytucje płatnicze;
  • wykreślenie zapisu dotyczącego przejęcia pieniędzy z rachunku VAT, w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru;
  • możliwość umownego ustalenia zasad oprocentowania rachunku VAT między podatnikiem a bankiem.

O planach dotyczących wprowadzenia mechanizmu split payment informowaliśmy w Tax Alert nr 8/2017.