Tax AlertyTax Alert nr 1/2020

02/01/2020

30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dotyczące:

  • zawieszenia niektórych zaostrzonych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT (nr 2528 i 2529) – o projektach aktów prawnych informowaliśmy w tax alertach nr 109 i 111 z 2019 r.;
  • wzoru zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie podatników VAT (nr 2530) – o projekcie rozporządzenia informowaliśmy w tax alercie nr 110 z 2019 r.

Wskazujemy także, że Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę internetową (https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/), przez którą możliwe jest złożenie zawiadomienia ZAW-NR elektronicznie.