Tax AlertyTerminy składania korekt ZUS

22/12/2023

Przypominamy o zmianie terminów, w jakich płatnicy składek ZUS mogą składać korekty deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Tylko do końca 2023 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. na dotychczasowych zasadach.

Po dniu 1 stycznia 2024 r.:

  1. dla okresów od stycznia 1999 r. do listopada 2018 r.:
  • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących i pierwszorazowych;
  • ZUS nie może sporządzać korekt dokumentów rozliczeniowych i dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych na koncie płatnika;
  • zapisy będą księgowane na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu.
  1. dla okresów od grudnia 2018 r. do grudnia 2021 r.:
  • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących;
  • płatnik może złożyć dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe;
  • ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika i sporządzać dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu.

Korekty dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r. i następne miesiące można przekazywać przez okres do 5 lat, liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy obowiązującego płatnika.

Z zasadami korygowania dokumentów rozliczeniowych można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.