Tax AlertyTax Alert nr 47/2018

27/04/2018

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 52/16) w którym uznał, iż możliwość dochodzenia przez organy podatkowe należności publicznoprawnych w drodze cywilnoprawnej na podstawie tzw. „skargi pauliańskiej” jest zgodna z konstytucją.

Powyższe oznacza, iż organy podatkowe mogą starać się zakwestionować czynność prawną w wyniku której dłużnik przeniósł na osobę trzecią swój majątek, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia Skarbu Państwa, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.