Tax AlertyTax Alert nr 57/2018

24/05/2018

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytanie jednej z redakcji dotyczące obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku VAT otwartego w związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018 roku mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Według informacji udzielonych przez MF, podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania do US rachunku VAT otwartego dla nich przez bank lub SKOK zarówno przed, jak i po wejściu w życie przepisów o podzielonej płatności. Odpowiedź Ministerstwa nie została szerzej uzasadniona.