Tax AlertyTax Alert nr 116/2018

21/09/2018

12 września 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie nr C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w czasie braku aktywności numeru VAT podatnika.

Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki, która została uznana przez krajowe organy podatkowe za podatnika nieaktywnego z uwagi na niezłożenie przez nią jakiejkolwiek deklaracji VAT przez okres 6 miesięcy. Po reaktywacji jako podatnik VAT, spółka odliczyła podatek od zakupów opodatkowanych dokonanych w okresie jej nieaktywności. Kilka lat później wobec spółki wszczęto kontrolę, w wyniku której wydano decyzję ustalającą wysokość podatku oraz nakładającą karę w związku z korzystaniem przez spółkę z prawa do odliczenia za okres braku jej aktywności jako podatnika VAT. Spółka zaskarżyła tę decyzję a sprawa trafiła ostatecznie do rumuńskiego Sądu Apelacyjnego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych w okresie braku jego aktywności za pośrednictwem złożonych deklaracji lub faktur wystawionych po reaktywacji jego numeru identyfikacyjnego VAT.

Trybunał orzekł, że jeżeli podatnik spełni wymogi materialne do zastosowania odliczenia, wówczas będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile nie będzie korzystał z niego w celu oszustwa lub nadużycia. Zdaniem TSUE, chwila złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury nie ma wpływu na przesłanki materialne istnienia prawa do odliczenia.