Tax AlertyVAT: obowiązek podatkowy dla usług reklamowych

31/07/2023

W interpretacji z dnia 20 kwietnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.8.2023.2.IG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii terminu sprzedaży usług w podatku VAT w przypadku świadczenia usług, których wycena jest uzależniona od procesu walidacji dokonanej przez klienta.

Sprawa dotyczyła Spółki będącej pośrednikiem w branży reklamowej. Wynagrodzenie Spółki jest kalkulowane w oparciu o efekty i skuteczność realizowanej reklamy. Osiągniecie określonych efektów (produktów) reklamy w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) jest weryfikowane przez reklamodawców w tzw. procesie walidacji. Reklamodawca ma ok. 30 dni na zatwierdzenie skuteczności danej reklamy. Po akceptacji efektów przez reklamodawcę Spółka wystawia fakturę.

Pytanie zadane we wniosku o interpretację dotyczyło określenia terminu sprzedaży usług przez Spółkę  na rzecz reklamodawców. Tym samym, pytanie odnosiło się do kwestii w jakim terminie Spółka powinna wystawić fakturę VAT (sprzedaży) dla reklamodawców za świadczone na ich rzecz usługi, biorąc pod uwagę, iż zakres wykonania usługi znany jest dopiero po procesie walidacji produktów przez reklamodawców.

Zdaniem Dyrektora KIS w analizowanym stanie faktycznym Spółka ma prawo zastosować zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Tym samym za termin wykonania usługi należy uznać moment akceptacji przez reklamodawców efektów reklam czyli po zakończeniu procesu walidacji. Zatem, w związku z opisanymi powyżej usługami, Spółka powinna wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym reklamodawcy zaakceptowali efekty reklam.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.