Tax AlertyTax Alert nr 48/2017

28/04/2017

W dniu 22 marca 2017 r. WSA w Warszawie wydał dwa wyroki (sygn. akt VIII SA/Wa 640/16 oraz VIII SA/Wa 566/16), w których potwierdził, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT czy też z rejestru VAT-UE bez wydania decyzji administracyjnej jest bezskuteczne.

Sprawa dotyczyła spółki deweloperskiej, która nie wykazała czynności podlegających opodatkowaniu w deklaracjach VAT za kilka okresów rozliczeniowych. Na tej podstawie fiskus uznał, że zaprzestała ona prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydował o jej wykreśleniu z rejestru VAT oraz VAT-UE. Wykreślenie podatnika z rejestru pociąga za sobą znaczące konsekwencje – przede wszystkim kontrahenci nie mają prawa odliczać VAT z faktur wystawianych przez podmiot wykreślony, a ten z kolei, jeżeli wystawi jakąś fakturę, musi zapłacić wynikający z niej podatek.

W opisywanej sprawie Spółka wskazała, że chwilowy brak dokonywania czynności opodatkowanych nie świadczy o tym, że zaprzestała ona prowadzenia działalności gospodarczej i że w przyszłości nadal taką działalność zamierza prowadzić. Spółka podkreśliła również, że wykreślenie z rejestru VAT decyduje o prawach i obowiązkach podatnika, a takie rozstrzygnięcie powinno przybrać formę decyzji.

Ze stanowiskiem Spółki w pełni zgodził się WSA w Warszawie. Zdaniem sądu, wykreślenie skarżącej z rejestru jako podatnika VAT, a w konsekwencji z rejestru jako podatnika VAT UE, powinno przybrać formę decyzji, jako właściwą dla rozstrzygnięć organów podatkowych. W związku z tym dokonanie tego bez wydania decyzji stanowi działanie bezskuteczne.

Opisywane wyroki dotyczyły stanu prawnego przed 1 stycznia 2017 r., czyli przed zmianą ustawy o VAT, która dała fiskusowi jeszcze większą możliwość decydowania o wykreśleniu podatników z rejestru.

Orzeczenia są nieprawomocne.