Tax AlertyTax Alert nr 144/2015

04/08/2015

W dniu 19 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie dokumentacji fakturą świadczenia złożonego (sygn. akt I SA/Bd 969/14).

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych oraz świadczenia usług transportowych. W przypadku zakupu przez klienta wyrobów hutniczych wraz z usługą transportu tych wyrobów spółka traktuj takie transakcje jako świadczenia złożone. W asortymencie wnioskodawcy znajdują się zarówno towary objęte stawką VAT 23% oraz towary opodatkowane na zasadach odwróconego obciążenia.

W związku z tym Spółka zadała pytanie, czy może na fakturze wskazać w odrębnych pozycjach sprzedaż tych towarów jako świadczenie główne oraz świadczoną usługę transportu jako świadczenie uboczne – opodatkowane tak jak świadczenie główne.

Spółka uznała że traktowanie całości świadczenia złożonego tak jak świadczenia głównego nie wyklucza wskazania jego elementów w odrębnych pozycjach faktury VAT. Spółka uznała również, iż może wskazać na jednej fakturze w odrębnych pozycjach wszystkie elementy świadczenia złożonego opodatkowanego stawką VAT 23% oraz opodatkowanego na zasadach odwróconego obciążenia, gdyż żaden przepis ustawy nie zabrania takiej dokumentacji transakcji.

Organ podatkowy w swojej interpretacji uznał stanowisko spółki na nieprawidłowe, w związku z czym spółka skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Sąd uznał jej argumentację za prawidłową, zwłaszcza w kontekście uznania, że proponowana prezentacja usługi na fakturze nie ma wpływu na deklarowaną przez spółkę podstawę opodatkowania.

Wyrok jest nieprawomocny.