Tax AlertyTax Alert nr 99/2016

16/06/2016

W dniu 4 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2017 r.

Ustawa uzależnia możliwość zaliczenia wydatku do KUP od dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

Jak już wskazywaliśmy w naszym alercie nr 15/2016 z 1 lutego 2016 r., przepisy te nie przewidują np. możliwości uregulowania zobowiązań w formie wzajemnej kompensaty. W praktyce zatem, mogą one znacząco utrudnić bieżące funkcjonowanie wielu przedsiębiorców.

Co więcej, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na potencjalne ryzyko związane z definiowaniem pojęcia „transakcja”. Można bowiem twierdzić, że jedną transakcją jest np. kilka dostaw dokonanych w ramach jednej umowy.

Biorąc pod uwagę dotkliwą sankcję, jaką jest wyłączenie wydatków z KUP, rekomendujemy odpowiednią zmianę wewnętrznych procedur dotyczących płatności i kompensat.