Tax AlertyZmiany w rozliczaniu amortyzacji środków trwałych

20/09/2023

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące podatku CIT. Zgodnie z ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723) zostanie dodany art. 17 ust. 1g, na mocy którego zmienią się zasady amortyzacji środków trwałych.

Podatnik będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych nabytych (lub wytworzonych we własnym zakresie) za pieniądze z różnego rodzaju dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń. Podstawowym warunkiem będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o rezygnacji ze stosowania zwolnień w odniesieniu do wskazanych powyżej dotacji itp. Konsekwencją wzmiankowanego oświadczenia będzie zobowiązanie podatnika do zaliczenia  wszelkich dotacji do przychodów podatkowych.

Analogiczne rozwiązania zostaną wprowadzone także w ustawie o PIT, poprzez dodania nowego art. 14 ust. 9.

Z pełną treścią ustawy zmieniającej można zapoznać się pod tym linkiem.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.