Tax AlertyTax Alert nr 93/2017

26/10/2017

Od nowego roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące sposobu opłacania składek ZUS. Każdy płatnik otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który, wykonując jeden przelew, będzie opłacał składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS samodzielnie podzieli dokonaną wpłatę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Dodatkowo, w celu ułatwienia weryfikacji przedsiębiorców, ostatnie 10 cyfr indywidualnego rachunku bankowego to numer NIP. Wpłaty będą zaliczane najpierw na poczet zaległości i odsetek, a dopiero potem na bieżące składki.

Z dniem 31 grudnia 2017 r. dotychczasowe konta bankowe zostaną zamknięte, zatem już składki za grudzień 2017 r. (albo za inne, przeszłe okresy) płatne w styczniu 2018 r. będą musiały zostać przekazane na jeden indywidualny rachunek.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła listy z indywidualnym numerem rachunku bankowego. Jeżeli płatnik nie otrzyma takiej korespondencji, należy skontaktować się z właściwą placówką ZUS w celu uzyskania numeru rachunku.