Tax AlertyTax Alert nr 92/2017

25/10/2017

18 października 2017 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2538/15), w którym określił kryteria zaliczenia gadżetu reklamowego do wydatków reprezentacyjnych a tym samym –  nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Sprawa dotyczyła Spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku o interpretację Spółka wyjaśniła, że jako dystrybutor produktów roślinnych organizuje akcje reklamowe, których celem jest przedstawienie kontrahentom produktów Spółki oraz zachęcenie do ich kupna. Podczas akcji promocyjnych kontrahentom są przekazywane nie tylko materiały informacyjne, ale również gadżety (długopisy, kalendarze, breloki, pendrive’y, portfele, zegarki), których wartości wynosi od kilku do kilkuset złotych. Część tych gadżetów nie jest opatrzonych logo Spółki. Ponadto, w trakcie spotkań promocyjnych zapewniany jest poczęstunek w formie kateringu.

Spółka zadała pytanie, czy wydatki poniesione na gadżety oraz katering mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Jej zdaniem spotkania promocyjne mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów Spółki, a przekazywanie podczas nich gadżetów reklamowych oraz zapewnianie kateringu stanowi ich integralną część. Spółka podkreśliła, że powyższe spotkania mają na celu promocję jej produktów, a nie budowanie tzw. pozytywnego wizerunku Spółki.

Fiskus zgodził się, że wydatki na katering oraz gadżety reklamowe o mniejszej wartości mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie zakwestionował stanowisko Spółki w zakresie gadżetów reklamowych o większej wartości, które uznał za wyłączoną z kosztów reprezentację. W ocenie Ministra Finansów, przekazywanie takich gadżetów, nawet gdy są one opatrzone logo Spółki służy kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy, co kwalifikuje się, jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Spółka zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do zdania Spółki. Minister Finansów złożył jednak do NSA skargę kasacyjną. W rezultacie, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

W ustnym uzasadnieniu NSA wskazał, że do oceny, czy przekazanie określonego gadżetu może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów mają znaczenie następujące kryteria: sposób prezentacji, krąg odbiorców, logo lub jej brak oraz wartość gadżetu. Zdaniem Sądu, powyższe cztery kryteria trzeba łącznie brać pod uwagę przy ocenie, czy określony wydatek jest wydatkiem o charakterze reprezentacyjnym, a tym samym czy jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie omawianego wyroku.