Tax AlertyTax Alert nr 75/2019

11/09/2019

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

O zasadach stosowania obowiązkowego split payment pisaliśmy w Tax Alercie nr 35/2019 oraz 55/2019.

Obowiązkowy split payment wprowadza nowe obowiązki i ograniczenia dla przedsiębiorców. W przypadku sprzedaży towarów czy usług po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie m.in. sprzedawca ma obowiązek zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności dodając adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Biorąc pod uwagę uchwalone przepisy istnieje wątpliwość czy sprzedawca jest zobowiązany dodawać adnotację „mechanizm podzielonej płatności” przy każdej pozycji towarów i usługi, które podlegają temu mechanizmowi czy dopuszczalne jest uproszczenie polegające na zamieszczeniu takiej informacji w dowolnym miejscu na fakturze? Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi w Ministerstwie Finansów przez Dziennik Gazeta Prawna wystarczające jest w takim przypadku umieszczenie odpowiedniej adnotacji w dowolnym miejscu na fakturze.

Dziennik Gazeta Prawna otrzymało również potwierdzenie z Ministerstwa Finansów, że sprzedawcy nie będą karani w przypadku, gdy adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” będzie umieszczona na fakturach sprzedaży, gdy sprzedaż nie będzie w ogóle podlegała mechanizmowi podzielonej płatności. Zgodnie z przekazanymi informacjami „Podatnik może oprócz … obowiązkowych elementów faktury zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów «fakturowych». Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca oprócz elementów koniecznych dodatkowe informacje nie jest fakturą «wadliwą»

Oczywiście niezależnie od sposobu oznaczenia faktury przez sprzedawcę na nabywcy spoczywa obowiązek weryfikacji otrzymanej faktury oraz zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do całości czy części kupowanych towarów czy usług.