Tax AlertyTax Alert nr 74/2019

06/09/2019

2 września 2019 r. przekazano do podpisu Prezydenta ustawę wprowadzającą obniżkę stawki PIT z 18% do 17% jak również podnoszącą pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Przewidywane zmiany dotyczące obniżki PIT mają dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym także emerytów czy przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast stawka 32% pozostaje bez zmian przy dochodach przekraczających rocznie 85.528 zł.

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników: 250 zł miesięcznie (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł, 300 zł miesięcznie (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł, 3.000 zł rocznie (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1.335,00 zł, 3 600 zł rocznie (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 1.668,72 zł, 4.500 zł roczne (wieloetatowcy) – obecnie 2.002,05 zł, 5.400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 2 502,56 zł.

Ustawa będzie obowiązywać od 1 października 2019 r. Co istotne dla płatników, ustawa wprowadza okres przejściowy od 1 października do 31 grudnia 2019 r. z odrębną stawką i kosztami dla tego okresu.