Tax AlertyTax Alert nr 73/2020

10/12/2020

W dniu 8 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciwko grypie (Dz. U. poz. 2174).

Zgodnie z jego treścią, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego podatku przychód (np. jeśli szczepienie zostało ufundowane przez pracodawcę).

Powyższe świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej, a w przypadku gdy wchodzi ono w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie, to zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do wartości świadczenia o wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.