Tax AlertyTax Alert nr 72/2020

30/11/2020

Sejm na dodatkowym sobotnim posiedzeniu przyjął dwie duże nowelizacje podatków dochodowych. Wprowadzone zmiany będą dotyczyć kilku tysięcy przedsiębiorców, a ich celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego. Uchwalone przez parlament nowelizacje przepisów zostały również w sobotę wieczorem podpisane przez prezydenta co oznacza, że wprowadzone zmiany wejdą od 1 stycznia 2021 r.

Uchwalone zmiany swoim zakresem obejmą m.in. spółki komandytowe, które z początkiem nowego roku staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że podatek dochodowym zapłacą nie tylko wspólnicy, jak było to obecnie, lecz również sama spółka. W tym zakresie wprowadzono również tzw. okres przejściowy: nowych przepisów będzie można nie stosować przez pierwsze cztery miesiące 2021.

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie również obowiązywać tzw. estoński CIT, którego istotą jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Tego rozwiązania nie będzie mógł stosować podatnik, którego próg przychodów wynosi 100 mln zł i więcej. Spółki, które zechcą skorzystać z estońskiego CIT, będą musiały zwiększać swoje wydatki na fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–8 KŚT (m.in. maszyny, urządzenia, środki transportu) bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków. Alternatywą dla inwestowania jest również zwiększenie zatrudnienia.

Wprowadzone zmiany przewidują również podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro.

Do systemu podatkowego wprowadzona została również definicja spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek. Nowelizacja wprowadza także obowiązek przygotowania i opublikowania informacji z realizacji strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym.