Tax AlertyTax Alert nr 88/2017

12/10/2017

Pragniemy przypomnieć, że od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy w ustawach o PIT i CIT, które zwalniają z obowiązku pobierania podatku u źródła w wysokości 10% przy zakupie biletów lotniczych.

Przed nowelizacją, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów – zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – należało ustalić w wysokości 10% tych przychodów. Oznaczało to, że do poboru tego podatku zobowiązani byli polscy podatnicy kupujący bilety lotnicze.

Jedyną możliwością, aby nie płacić podatku u źródła od biletów lotniczych było posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z którego usług korzystał i które posiada faktyczne miejsce zarządu w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce jednak wielu polskich przedsiębiorców nie było w stanie uzyskać certyfikatu rezydencji zagranicznych przewoźników, co skutkowało koniecznością zapłaty podatku u źródła od nabywanych biletów z własnych środków.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw o PIT i CIT, obowiązek odprowadzenia 10% podatku u źródła dotyczy przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W praktyce oznacza to, że podatnicy nie muszą już posiadać certyfikatu rezydencji, aby nie płacić podatku u źródła od nabytych od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych, o ile nie są to loty czarterowe.