Tax AlertyTax Alert nr 170/2015

09/09/2015

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jedną ze zmian, jaka obowiązuje od początku 2015 r., jest bezwzględny obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostaw zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, niezależnie od poziomu obrotów (obowiązek ten dotyczy także dostaw nieodpłatnych). Do końca zeszłego roku takiemu obowiązkowi podlegały dostawy nośników z zapisanymi danymi.

Z powyższego wynika, że nieodpłatne wydania pendrive’ów, służących jako popularne gadżety reklamowo-promocyjne, także podlegają ewidencji na kasie rejestrującej. Obowiązek ten jest niezależny od opodatkowania VAT takich nieodpłatnych dostaw.