Tax AlertyTax Alert nr 17/2017

21/02/2017

W dniu 24 stycznia 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego (nr 2461-IBPB-1-1.4510.335.2016.2.EN) dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R wynagrodzenia pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej.

Sprawa dotyczyła Spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dotyczących obsługi ruchu turystycznego.
W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy jest uprawniona do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów pracy pracowników w zakresie projektów badawczo rozwojowych. Spółka dodatkowo wskazała, że w opisach stanowisk pracy nie jest wprost wskazane, że pracownicy biorą udział w projektach badawczo-rozwojowych.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż bez znaczenia
w przedstawionym stanie faktycznym jest fakt, iż pracownicy w istocie realizują działania z zakresu prac badawczo-rozwojowych. W ocenie organu podatkowego, jeżeli w umowie o pracę z pracownikiem wprost nie jest wskazane, że dany pracownik został zatrudniony do prac badawczo-rozwojowych, to nie jest on uprawniony do skorzystania z ulgi B+R.