Tax AlertyTax Alert nr 16/2017

17/02/2017

Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat, zgodnie z którym w przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT za okres od lipca do grudnia 2016 roku, należy przekazać ją w nowej wersji struktury obowiązującej od stycznia 2017 roku.

Powyższe może oznaczać konieczność dostosowania systemów księgowych i wprowadzenia możliwości generowania korekt plików JPK_VAT za okres od lipca do grudnia 2016 według nowej struktury.

Pełna treść komunikatu jest dostępna stronie ww.mf.gov.pl, zakładka „Kontrola Skarbowa” -> „Działalność” -> „Jednolity Plik Kontrolny” -> „Komunikaty”.