Tax AlertyTax Alert nr 151/2016

09/09/2016

Dnia 8 września 2016 r. rzecznik generalna Juliane Kokott wydała opinię w sprawie dotyczącej pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczącego stawek podatku VAT dla książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych. O pytaniu prejudycjalnym pisaliśmy w Tax Alercie nr 136/2015.

W Polsce książki papierowe objęte są obniżoną stawką VAT 5%, natomiast książki elektroniczne stawką podstawową 23%. Zgodnie z wydaną opinią wyłączenie książek, gazet i czasopism dostarczanych elektronicznie z obniżonej stawki VAT jest zgodne z zasadą równego traktowania. Zdaniem Pani rzecznik „Między publikacjami cyfrowymi a publikacjami drukowanymi istnieje znaczna różnica pod względem potrzeby ich wspierania, która wynika z bardzo różnych kosztów dystrybucji”. Ponadto „Książki cyfrowe dostarczane elektronicznie z reguły mogą być oferowane po niższej cenie niż na nośniku fizycznym nawet wtedy, gdy podlegają wyższej stawce VAT”.

Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, gdyż opinia rzecznik generalnej nie jest wiążąca dla sędziów Trybunału, którzy decyzję w tej sprawie podejmą za kilka miesięcy.