Tax AlertyInterpretacja ogólna MF: koszty kwalifikowane – ulga B+R

27/02/2024

W dniu 13 lutego 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (znak: DD8.8203.1.2021), w której odniósł się do zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo – rozwojowej.

Powyższe zagadnienie budziło wątpliwości w zakresie prawa pracodawcy korzystającego z ulgi badawczo – rozwojowej, do odliczenia od dochodu wynagrodzenia należnego także za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jak choroba lub urlop.

Minister Finansów, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych uznał, że do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo – rozwojowej, należą także poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Do kosztów należy zaliczyć także sfinansowane przez płatnika składki z tytułu należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki te należy zakwalifikować jako koszty w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo – rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Kalkulując ww. koszty należy uwzględnić również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie mi.in. przepisów prawa pracy.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.