Tax AlertyPrzedłużenie ulg na pomoc uchodźcom z Ukrainy do końca 2024 r.

21/02/2024

Ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została przedłużona możliwość zaliczania do kosztów podatkowych darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

W nowelizacja przedłuża do końca 2024 r. możliwość zaliczenia darowizny na rzecz Ukraińców do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem przekazanie jej na rzecz podmiotów wskazanych wprost w ustawie. Są to min.:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. wojewodowie,
  3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  4. organizacje pożytku publicznego.

Podatnicy będą uprawnieni do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia, cenę nabycia rzeczy lub praw oraz koszty nieodpłatnego świadczenia. Warunkiem jest brak wcześniejszego zaliczenia ww. wydatków do kosztów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Koszty przekazanych darowizn nie mogą być uwzględniane przy kalkulacji podatku minimalnego.

Dodatkowo, podmioty otrzymujące darowizny na rzecz wsparcia Ukrainy nie będą zaliczać ich do przychodów.

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.