Tax AlertyKIS: kalkulacja należności wypłacanych na rzecz udziałowca

13/02/2024

W interpretacji z dnia 18 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.640.2023.1.EJ) Dyrektor KIS odniósł się do sposobu kalkulacji należności wypłacanych na rzecz udziałowca.

Wnioskodawcą jest spółka zależna, a jedynym jej udziałowcem jest podmiot z siedzibą w Czechach. Spółka zamierza dokonywać płatności dywidendowych objętych uzyskaną opinią o stosowaniu zwolnienia w poborze podatku u źródła, jak i płatności podlegających podatkowi u źródła, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, które – na moment ich dokonywania – nie będą objęte opinią o stosowaniu preferencji w poborze podatku u źródła. Łączna kwota tych płatności może przekroczyć w roku podatkowym obowiązującym w Spółce kwotę 2 000 000 zł. Udziałowiec będzie rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych przez Spółkę.

Spółka powzięła wątpliwość czy płatności dywidendowe, co do których uzyskała opinię o stosowaniu preferencji powinny być wliczane przy kalkulacji progu 2 000 000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Dyrektor KIS przypomniał, że przepisy art. 26 ust. 2e ustawy o CIT nakazujące pobrać zryczałtowany podatek, należy stosować z uwzględnieniem art. 26 ust. 2g ustawy o CIT. Zgodnie z powołanym artykułem, w przypadku przekroczenia kwoty 2 000 000 zł (art. 26 ust. 2e  ustawy o CIT), płatnik może nie pobrać podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę wynikającą z takiej umowy bądź zwolnienie na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji. Tym samym organ potwierdził, że wypłacane na rzecz nierezydenta należności z tytułów objętych opinią o stosowaniu preferencji, nie są brane pod uwagę przy ustaleniu limitu 2 000 000 zł, po przekroczeniu którego płatnik zobowiązany jest do pobrania podatku u źródła według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.